Төрөлжсөн мэргэшлийн эмч мэргэжилтнүүдийн сургалтын хуваарь

10/17/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


2017.10.09-10-ны ТДС-ын давтан шалгалтын дүн

10/11/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад элсэгчдийн жагсаалт

10/4/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


2017-2018 оны хичээлийн жилийн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийндараах сургалтын элсэлтийн дахиншалгалтын бүртгэлийн мэдээлэл

10/4/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэнэмнэлгийн мэргэжилтнүүддоорх хуваарийн дагуу холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлнэ үү.

10/2/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын элсэлтийншалгалтанд тэнцсэнэмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн элсэлтийн бүртгэл

9/30/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


2017-09-23-ны төрөлжөн мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн шалгалтын дүн

9/29/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


2017-09-23-ны Үндсэн мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн шалгалтын дүн

9/25/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийнүйл ажиллагаа эрхлэхзөвшөөрлийншалгалтын 10,11 дүгээр сарын бүртгэлийн хуваарийг эндээс харна уу.

9/24/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


2017-2018 оны хичээлийн жилийн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэлийн мэдээлэл

9/24/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


Шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд

5/3/2017 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхзөвшөөрлийн шалгалтад бүртгүүлэх аргачлал

9/29/2015 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй


Бүртгүүлсэн тохиолдолд шалгалтанд хэрхэн орох вэ?

2/13/2014 12:00:00 AM Дэлгэрэнгүй