2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ДАХИН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Бүртгүүлэхээсээ өмнө доорх мэдээллийг заавал уншина уу

ЭМХТ-ийн удирдлагын зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр зарим мэргэжлээр шалгалтад амжилттай оролцож, сургалтад хамрагдах эрх үүссэн элсэгчдийн тоо элсэлтийн хяналтын тоонд хүрээгүйтэй холбоотойгоор дахин шалгалт зохион байгуулахаар тогтлоо.

ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

-       Төрийн сангийн зардлаар үндсэн мэргэшлийн элсэлтэд хамрагдах мэргэжилтнүүдийн бүртгэлийг харьяа байгууллагын ирүүлсэн судалгааны дагуу ЭМХТ-ийн 101 тоотод 2017.10.05-06-ны хооронд бүртгэнэ.

-       Хувийн зардлаар Үндсэн мэргэшлийн элсэгчийн тоо бүрдээгүй 10 чиглэлийн бүртгэл 2017.10.05-06-ны хооронд, Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын  (эмч, сувилагч) элсэлтийн бүртгэлийг 2017.10.05-07-ны хооронд хугацаа сунгаж www.chd.mohs.mn, http://license.mohs.mn сайтаар явуулах боллоо.


ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

-      Сувилахуй тусгай мэргэжилтнийн төрөлжсөн мэргэшлийн шалгалтад бэлтгэх сургалт 2017 оны 10-р сарын 7-ны өдрийн 09:00 цагт ЭМХТ-ийн II байранд явагдана.

-      Эмч нарын үндсэн, төрөлжсөн мэргэшлийн шалгалтад бэлтгэх сургалт 2017 оны 10-р сарын 7-ны өдрийн 14:00 цагт ЭМХТ-ийн II байранд явагдана.

 

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ

Сургалтын чиглэл

Он сар өдөр

Шалгалт авах газар

Шалгалтын хуваарь

1.             

Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалт

2017.10.09

ЭМХТ-ийн

II байр

2017.10.08-ны өдөр http://license.mohs.mn сайтаар мэдэгдэнэ

2.             

Төрөлжсөн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалт /их эмч, эм зүйч/

2017.10.10

3.             

Төрөлжсөн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалт /сувилагч, тусгай мэргэжилтэн/

2017.10.10

 

Цахимаар бүртгүүлэх:

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.chd.mohs.mn цахим хуудсанд хандаж ШАЛГАЛТ гэсэн хэсэг рүү орно. Шалгалтын бүртгэл цэсийг дарж цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах “ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ” гэсэн улаан бичгийг дарж бүртгэлийн хэсэгт холбогдоно.

Хэрэв та төгсөгчдийн эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн шалгалтад тэнцээд буюу багц цагийн эрхээ биелүүлж ЭМХТ-д материалаа бүрдүүлэн  өгөөд лицензээ авч амжаагүй бол энд дарж  лицензийн дугаараа харна уу.

Бүртгүүлэхдээ шалгалтын төрөл гэсэн цонхноос суралцах чиглэлийг доорх төрлөөс сонгоно.

        Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлт /Резидент/

        Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (эмч)

        Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (сувилагч)

БҮРТГҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС: 

1. Мэдээллийг Монгол  хэл дээр Кирилл үсгээр бичнэ.

3. Бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв, гүйцэд оруулсан байна.

4. Оруулсан мэдээллээ нягтлан хянаж, бүртгэлийн цонхны доод хэсэгт байрлаж буй SUBMIT товчийг дарж бүртгэлээ дуусгана.

5. Хэрэв та бүртгэлээ зөв хийсэн бол Таны бүртгэл амжилттай болсныг илтгэх “Таны бүртгэл амжилттай боллоо. Баяр хүргэе” гэсэн цонх шинээр гарч ирнэ.

6. Элсэгч нь  бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв оруулсан эсэхийг хариуцах бөгөөд  худал мэдээлэл оруулсан тохиолдолд элсүүлэхгүй.

7. Элсэлтийн шалгалтын босго оноо 70 байх ба онооны дарааллаар жагсааж, тухайн мэргэшлийн чиглэлийн хяналтын тоонд багтаан хамгийн өндөр оноо авсан эмнэлгийн мэргэжилтнийг элсүүлнэ.


Та шалгалтад ирэхдээ дараах бичиг баримтыг ЭХ ХУВИАР НЬ бэлдэж ирнэ үү!

-       Иргэний үнэмлэх эсвэл лавлагаа

-       Сургууль төгссөн диплом /Гадаадын бусад улс оронд төгссөн бол орчуулгын хамт/

-       Үндсэн мэргэшлийн диплом /сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй/

-       Шалгалтын төлбөр төлсөн баримт

                       1. Шалгалтын төлбөр                      10,000 төгрөг

                       2. Хүлээн авах банк                        Төрийн сан

                       3. Хүлээн авах байгууллага          Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

                       4. Зориулалт                                     Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн

дугаар/

                       5. Дансны дугаар                             100900020020

-       Цаасан шалгалтад ирэх бол балын харандаа /HB2/, баллуур авчирна.

Шалгалтын дүнг 2017.10.10-11-ний өдөр www.chd.mohs.mn цахим хуудсанд байршуулна.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ТОХИОЛДОЛД БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ

Сургалтын чиглэл

Он сар өдөр

Бүртгэл авах

Өрөө

4.             

Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн бүртгэл

2017.10.10-13 мэргэшлийн чиглэлийн хуваарийн дагуу

ЭМХТ

101 тоот

5.             

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын бүртгэл /их эмч, эм зүйч/

2017.10.11-12

ЭМХТ

102 тоот

6.             

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын бүртгэл /сувилагч, тусгай мэргэжилтэн/

2017.10.11-12

ЭМХТ

101 тоот

 

Үндсэн мэргэшлийн сургалтад  элсэгчийн бүрдүүлэх материал: 

         1.  Суралцахыг хүссэн өргөдөл

         2.  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

         3.  Бакалаврын диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

         4.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна/

5.  Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн зурагтай, сүүлийн 2 жилийн төлөлттэй, тушаалтай хэсэг /нотариатаар баталгаажуулна/        

6.  Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол хийх гэрээ 3% /загварыг эндээс татаж авна уу/

 

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчийн бүрдүүлэх материал:

         1.  Суралцахыг хүссэн өргөдөл

         2.  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

         3.  Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль коллеж төгссөн диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

         4.  Үндсэн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар баталгаажуулна/ (сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй)

         5.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна/

         6.  Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн зурагтай, сүүлийн 2 жилийн төлөлттэй, тушаалтай хэсэг /нотариатаар баталгаажуулна/        

         7.  Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3% /загварыг эндээс татаж авна уу/

 

ХУВИЙН ЗАРДЛААР СУРАХ ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН ИХ ЭМЧИЙН НАРЫН СУРГАЛТЫН НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛ, ТОО


Суралцах мэргэшлийн чиглэл

Хувь, байгууллага

1.             

Анатомийн эмгэг судлал

3

2.             

Зоонозын өвчин судлал

9

3.             

Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

5

4.             

Өрхийн анагаах судлал

6

5.             

Сүрьеэ судлал

5

6.             

Сэтгэц судлал

1

7.             

Хавдар судлал

3

8.             

Халдварт өвчин судлал

2

9.             

Эмнэл зүйн эмгэг судлал

1

10.          

Эрчимт эмчилгээ судлал

6

 

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ИХ ЭМЧИЙН НАРЫН СУРГАЛТЫН

НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛ, ТОО


Суралцах мэргэшлийн чиглэл

Шалгалтанд орох

Төрийн сан

Хувь, байгууллага

1.             

CT/ соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

5

 

2.             

Анагаахын дархлаа, харшил судлал

1

 

3.             

Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал

2

1

4.             

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал

4

 

5.             

Биостатистик, тархвар зүй

7

6

6.             

Бөөр судлал

5

4

7.             

Бөөрний мэс засал судлал

1

 

8.             

Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал

 

2

9.             

Гар сарвууны Н'С бичил мэс засал судлал

1

1

10.          

Донтолт судлал

0

10

11.          

Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

0

3

12.          

Дотоод шүүрлийн мэс засал

0

2

13.          

Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал

 

1

14.          

Дотоод шүүрэл судлал

3

 

15.          

Зүрх судасны мэс засал

1

5

16.          

Зүрх судлал

 

8

17.          

Зүрх, судасны мэс засал судал

1

2

18.          

Монголын УАУ-ны дотор судлал

2

 

19.          

Монголын УАУ-ны засал судлал

2

 

20.          

Мэдрэлийн мэс засал судлал

1

4

21.          

Настан судлал

 

 

22.          

Нурууны мэс засал

0

3

23.          

Нярай, перинатал судлал

6

 

24.          

Орчны эрүүл мэнд судлал

2

12

25.          

Өсвөр үе судлал

2

1

26.          

Ревматологи

1

1

27.          

Сэтгэл засал судлал

0

10

28.          

Талбарын тархвар судлал

 

6

29.          

Толгой, хүзүүний мэс засал судлал

2

2

30.          

Түлэнхий, хөлдөлт судлал

 

 

31.          

Уушиг судлал

4

4

32.          

Хавдрын туяа эмчилгээ

0

5

33.          

Хавдрын хими эмчилгээ

 

5

34.          

Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал

1

 

35.          

Харвалт, тархины эмгэг судлал

3

5

36.          

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

3

5

37.          

Хор судлал

1

14

38.          

Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал

3

 

39.          

Хүүхдийн бөөр судлал

2

2

40.          

Хүүхдийн гэмтэл согог судлал

2

1

41.          

Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

 

2

42.          

Хүүхдийн зүрх судлал

 

3

43.          

Хүүхдийн мэдрэл судлал

 

1

44.          

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

4

 

45.          

Хүүхдийн мэс засал судлал

1

3

46.          

Хүүхдийн нүд судлал

2

 

47.          

Хүүхдийн ревматологи

0

2

48.          

Хүүхдийн уушиг судлал

1

 

49.          

Хүүхдийн халдварт өвчин судлал

2

 

50.          

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

 

1

51.          

Хүүхдийн цус, хавдар судлал

0

2

52.          

Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал

1

 

53.          

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал

4

 

54.          

Хүүхдийн яаралтай тусламж

2

 

55.          

Хэвлийн мэс засал судлал

 

1

56.          

Цус судлал

3

 

57.          

Цээжний мэс засал судлал

2

 

58.          

Шүүхийн сэтгэц судлал

0

10

59.          

Эмнэлзүйн бичил амь судлал

3

11

60.          

Эмнэлзүйн дархлаа харшил

2

 

61.          

Эмнэлзүйн хоол эмчилгээ судлал

2

13

62.          

Эмнэлзүйн хордлого судлал

2

13

63.          

Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал

2

11

64.          

Эмнэлзүйн эм зүй

3

 

65.          

Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал

2

 

66.          

Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал

4

 

67.          

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд

2

4

68.          

Эсийн эмгэг судлал

2

6

69.          

Эх ураг судлал

2

13

 

 

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУВИЛАГЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ

МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛ, ТОО


Суралцах мэргэшлийн чиглэл

Шалгалтанд орох

Төрийн сан

Хувь, байгууллага

1.             

Арьсны сувилахуй

3

6

2.             

Гэмтэл согогийн сувилахуй 

4

0

3.             

Дархлаажуулалтын сувилахуй

15

0

4.             

Мэдрэлийн сувилахуй

5

3

5.             

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй

3

1

6.             

Мэс заслын сувилахуй

8

5

7.             

Нүдний сувилахуй

0

3

8.             

Нүүр амны сувилахуй

5

0

9.             

Нярайн сувилахуй

22

0

10.          

Өрхийн сувилахуй

3

26

11.          

Сэргээн засахын сувилахуй

11

2

12.          

Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй судлал

7

2

13.          

Халдварт өвчний сувилахуй

5

5

14.          

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

3

2

15.          

Хүүхдийн сувилахуй судлал

11

2

16.          

Цус, хавдрын сувилахуй судлал

3

1

17.          

Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 

2

2

18.          

Эрчимт эмчилгээний сувилахуй судлал

14

0

19.          

Эх, хүүхдийн  сувилахуй

5

10

20.          

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

24

1

21.          

Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй

10

4

22.          

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын сувилахуй

3

2