2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХҮНИЙ ИХ ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧ, ЭМНЭЛГИЙН

ДЭЭД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧДЭД

ӨГӨХ ЗААВАР, 2017.09.27-НЫ ӨДРИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРИЙГ

 ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

2017.09.25

______________________________________________________________________________


2017-09-23-ны Үндсэн мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн шалгалтын дүнг энд дарж харна уу

2017.09.24

______________________________________________________________________________

2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН

СУВИЛАХУЙ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗААВАР,

ШАЛГАЛТЫН ХУВААРИЙГ ЭНДЭЭС  ХАРНА УУ.

2017.09.24

______________________________________________________________________________


ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН

9, 10 ДУГААР САРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХУВААРИЙГ ЭНДЭЭС ХАРНА УУ.

2017.09.24

______________________________________________________________________________


2017-2018 оны хичээлийн жилийн эмнэлгийн мэргэжилтний үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтад бүртгүүлсэн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын хуваарийг эндээс  харна уу.

2017.09.21

______________________________________________________________________________


2017-2018 оны хичээлийн жилийн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэлийн мэдээлэлийг эндээс харна уу. 

2017.09.04© 2017 - Кредо Терра ХХК    Email:contact@credo.mn