ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН

11- ДҮГЭЭР САРЫН БҮРТГЭЛИЙН ХУВААРЬ

 

Цахим болон цаасан шалгалтын хэлбэрээ зөв сонгоно уу.

/Бүртгэл зөвхөн цахим хэлбэрээр явагдана/

Цахим шалгалт 7 хоног бүр зохион байгуулагдана.
Шалгалтын хуваарийн дагуу бүртгэл 2 дахь өдөр  явагдаж тухайн долоо хоногийн 5 дахь өдөр шалгалт зохион байгуулагдана.
/Хуваариас хамаараад шалгалт авах өдөр өөрчлөгдөж болно/

Шалгалт өгөх гэж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд мэргэжил / Хүний их эмч  мэргэшил дээшлүүлсэн чиглэл/-ийн дагуу шалгалт өгөх чиглэлээ сайтар шалгаж сонгоно уу. Судлал гэсэн төгсгөлтэй мэргэшлийг сонгохгүй 

Сар

 

 

Шалгалтын хэлбэр

 

Бүртгэл эхлэх  

 

Бүртгэл дуусах

 

11  дүгээр сарЦахим шалгалт


Улсын онцгой комиссын 2020.11.11-ний өдрийн тогтоолтой холбоотойгоор лицензийн шалгалтыг түр хугацаанд авахгүй болно. 


 09:00-12:00 цагийн хооронд

Долоо хоногт 160 хүнээс шалгалт авах боломжтой тул бүртгэлийн тоо 160 хүний хязгаартай./ Бүртгэл эхлэхэд хурдан дүүрч байна/

/Тухайн өдрийн бүртгэл дүүрсэн бол дараа 7 хоногийн бүртгэлд бүртгүүлнэ үү/ 

Цаасан шалгалт

-

Цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан зохион байгуулагдахгүй болно.

 

 

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН АРГАЧЛАЛ

Нэг. Шалгалтад бүртгүүлэх

        Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн цахим хуудас www.hdc.gov.mn хаяг уруу орж эхлэл хуудсан дээр байрлах “ШАЛГАЛТ” цэсийг дарна. Шалгалтын бүртгэл сонголтыг дарна. Цонхны баруун дээр байрлах “Хүсэлт илгээх” гэсэн улаан бичгийг дарж мэдээллээ үнэн зөв бөглөөд “Хүсэлт илгээх” гэсэн товчийг дарснаар бид таны хүсэлтийг хүлээн авна. Эсвэл www.license.mohs.mn хаягаар шууд орж бүртгүүлж болно.

1.   Та Монгол хэл дээр Кирилл үсгээр мэдээллээ бөглөнө үү.

2.   Бүртгэл тогтоосон цагийн хооронд явагдаж дуусна.

3.   Та шалгалт өгөх хэлбэрээ /цаас, цахим/ зөв сонгон хуваарьт өдрөө бүртгүүлнэ үү.

4.   Ажиллагсад бол ЗӨВШӨӨРЛИЙН (АЖИЛЛАГСДЫН)-г сонгож бүртгүүлнэ.

5.   2019, 2020 оны төгсөгчид СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧИД-г сонгож бүртгүүлнэ. 

6.   Бүртгүүлэх үед дипломын мэдээлэл шаардагдах тул дипломын дугаараа тэмдэглэж авна уу.

7. Шалгуулагч регистрийн дугаараа санаатай болон санамсаргүй буруу бүртгүүлсэн тохиолдолд шалгалтад орохгүй болохыг анхаарна уу!

Хоёр. Шалгалтын хуваарь

Бүртгэлийн хугацаа дууссанаас 1 хоногийн дараа 12:00 цагаас хоош www.hdc.gov.mn эсвэл www.license.mohs.mn сайтын “Шалгалтын хуваарь” сонголтоор орж овог, нэр, мэргэжлээ тулган, шалгалтад орох кодоо авч хуваарьт өдрөө харна уу. Шалгалтын дүнг өгөгдсөн шифрээр авах тул тогтоох шаардлагатай. Лавлах утас 11461529 

Гурав. Шалгалтад бэлтгэх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг нийт 100 сорилоор авдаг ба шалгуулагч нь шинээр сургууль төгссөн, үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлээр ажилладаг зэргээс хамааран 70-75 хувь нь мэргэжлийн, 10-20 хувь нь нийгмийн эрүүл мэнд, 5-10 хувь нь эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, хууль эрх зүйн сорилууд тус тус байна.

Шалгалтад бэлтгэх зорилгоор мэргэжлийн холбогдолтой сурах бичиг, гарын авлагыг унших шаардлагатай. Түүнчлэн Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.hdc.gov.mn хаягийн "ШАЛГАЛТ" цэсээр дамжин орж “ Жишээ сорилууд” нэр бүхий баннераас холбогдох мэргэжлийн жишээ сорилыг харж болно.

Дөрөв. Шалгалтад орох

Та шалгалтад ирэхдээ дараах бичиг баримтыг ЭХ ХУВИАР НЬ бэлдэж ирнэ үү! Үүнд

- Иргэний үнэмлэх эсвэл лавлагаа

- Сургууль төгссөн диплом эх хувиараа /Гадаадын бусад улс оронд төгссөн бол орчуулгын хамт/

- Үндсэн мэргэшлийн диплом

- Шалгалтын төлбөр төлсөн баримт алгалтын төлбөрийг шалгалтад орж буй хүн бүр төлнө/

1.   Шалгалтын төлбөр 12,000 төгрөг /илүү, дутуу төлөлттэй баримт хүлээн авахгүй/

2.   Хүлээн авах банк Төрийн сан

3.   Хүлээн авах байгууллага Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

4.   Зориулалт Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн дугаар/

5.   Дансны дугаар 100900020020 /ЭМХТ-ийн нэг давхарт автомат машинд төлөх боломжтой/ 

  Цаасан шалгалтад ирэх бол балын харандаа /HB2,НВ/, баллуур авчирна.

Шалгалтын дүнг шалгалт өгсөн өдрийн дараа өдрийн 12 цагаас хойш www.hdc.gov.mn сайтын ШАЛГАЛТ цэсээр дамжин “Шалгалтын нэгдсэн дүн” гэж үзнэ.

Тав. Шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд

Та шалгалтдаа тэнцсэн бол дараах материалыг ажлын 3 хоногийн дотор Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн II байрны 212 тоот өрөөнд хүлээлгэн өгнө. Хэрвээ та материал бүрдүүлж өгөөгүй тохиолдолд таны зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарахгүй болохыг анхаарна уу.

1. Өргөдлийн маягт /www.hdc.gov.mn сайтын “ШАЛГАЛТ” цэсээр дамжин “Өргөдлийн маягт татаж авах” сонголт даран татаж авч бөглөнө/

2. Дипломын хуулбар, дүнгийн хавсралт, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /гадаадад төгссөн бол диплом, дүнгийн хүснэгтийг баталгаат орчуулгын хамт, Нотариатын баталгаажуулалт хийгдсэн байх шаардлагатай/

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл лавлагаа

4. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 2 сарын хугацаанд авахуулсан, албаны хувцастай/

5. Тэмдэгтийн хураамж төлөх. 5,000 төгрөг /2 жилийн төгсөгч эмч нар 10,000 төгрөг/

Тэмдэгтийн хураамжийг ЭМХТ-ийн I,II-дугаар байрны нэг давхарт байрлуулсан төхөөрөмжид карт уншуулж төлж болохоос гадна https://itax.mta.mn/ вэб сайтруу орж төлбөрийн даалгавар үүсгэн 13-15 оронтой нэхэмжлэлийн код авна. Дурын банканд нэхэмжлэлийн 13-15 оронтой дугаарын дагуу тэмдэгтийн хураамжаа төлнө.   Төлбөрийн даалгавар үүсгэхдээ дараах цэнхэр сонголтуудыг сонгоно. 6. Их эмч нар бүрдүүлэх нэмэлт материал- ЭМСайдын 2015 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 98 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 1.7 заалтын шаардлага ханган 2 жилийн зөвшөөрлийг 5 жилээр сунгаж буй тохиолдолд


·    Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

·    Ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт

-  Их эмчийн зөвшөөрлийн гэрчилгээ/дууссан лиценз/ 


           

Зургаа. Зөвшөөрлийн гэрчилгээ авах

Та дөрөв дүгээр зүйлд заасан материалыг хугацаандаа өгсөн тохиолдолд таны нэр тушаалын төсөлд орж ЭМС-ын тушаалаар баталгаажсаны дараа гэрчилгээ гарах болно. Зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарсныг шалгахдаа www.hdc.gov.mn сайтын “Тусгай зөвшөөрөл” сонголтоор дамжин “Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” сонголтоор орж, харгалзах хугацааны тушаалыг шүүж өөрийн нэрийг харна уу. Та зөвшөөрлийн гэрчилгээг авахдаа ажлын өдрүүдээр өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэйгээ Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн II байрны 209 тоот өрөөнд ирж авна уу.
© 2020 - Кредо Терра ХХК    Email:contact@credo.mn