Шалгалтын хуваарь  Хүсэлт илгээх

Зөвшөөрлийн шалгалт (Ажиллагсдын)

2020-11-30 ны өдөр 10:00 цагт ЭМХТ 2-р байр 1 давхар (Цаасан шалгалт)

Код Овог Нэр Мэргэжил Шалгалт өгөх чиглэл
1 3379 Риймэд Амарзаяа УАУ Их эмч УАУ эмч
2 3801 Өлзийдорж Алтансувд Сувилагч Сувилагч
3 4601 Мидэр Алтанхуяг Бага эмч Бага эмч
4 4602 Бүтэнсайхан Мөнхтуяа Бага эмч Бага эмч
5 7108 Жамсранжав Анхмаа Эмч Ерөнхий эмч
6 7109 Жамсранжав Болормаа Эмч Ерөнхий эмч
7 7110 Отгонбаатар Нямцэнд Эмч Ерөнхий эмч
8 7111 Шархүү Оюун Эмч Ерөнхий эмч
9 7112 Батсүх Эрдэнэзул Эмч Ерөнхий эмч
10 7113 Даваасамбуу Оюун-Эрдэнэ Эмч Ерөнхий эмч

Зөвшөөрлийн шалгалт (сургууль төгсөгчдийн)

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (Сувилагч)

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (Эмч)

Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөгчийн шалгалт

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (резидент)

Үндсэн мэргэшлийн төгсөгчийн шалгалт (резидент)