2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН

ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Бүртгүүлэхээсээ өмнө доорх

мэдээллийг заавал уншина уу

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН болон ТӨРӨЛЖСӨН мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад орох эмнэлгийн  мэргэжилтнүүдийг 2017.09.04-ны өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 2017.09.19-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.chd.mohs.mn цахим хаягаар бүртгэнэ.

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ сургалтад элсэгчдийн бүртгэлийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-аас 15-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 101 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад тэнцэж зөвшөөрлийн гэрчилгээ нь хүлээгдэж байгаа үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийг ЭМХТ-ийн 101 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Цахимаар бүртгүүлэх:

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.chd.mohs.mn цахим хуудсанд хандаж ШАЛГАЛТ гэсэн хэсэг рүү орно. Шалгалтын бүртгэл цэсийг дарж цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах “ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ” гэсэн улаан бичгийг дарж бүртгэлийн хэсэгт холбогдоно.

Хэрэв та төгсөгчдийн эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн шалгалтад тэнцээд буюу багц цагийн эрхээ биелүүлж ЭМХТ-д материалаа бүрдүүлэн  өгөөд лицензээ авч амжаагүй бол энд дарж  лицензийн дугаараа харна уу.


Бүртгүүлэхдээ шалгалтын төрөл гэсэн цонхноос суралцах чиглэлийг доорх төрлөөс сонгоно.

        Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлт /Резидент/

        Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (эмч)

        Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (сувилагч)

       

Бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:  

1. Мэдээллийг Монгол  хэл дээр Кирилл үсгээр бичнэ.

2. Элсэгчдийг 2017.09.04-ны өдрийн 10:00 цагаас - 2017.09.19-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл бүртгэнэ. 

3. Бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв, гүйцэд оруулсан байна.

4. Оруулсан мэдээллээ нягтлан хянаж, бүртгэлийн цонхны доод хэсэгт байрлаж буй SUBMIT товчийг дарж бүртгэлээ дуусгана.

5. Хэрэв та бүртгэлээ зөв хийсэн бол Таны бүртгэл амжилттай болсныг илтгэх “Таны бүртгэл амжилттай боллоо. Баяр хүргэе” гэсэн цонх шинээр гарч ирнэ.

6. Элсэгч нь  бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв оруулсан эсэхийг хариуцах бөгөөд  худал мэдээлэл оруулсан тохиолдолд элсүүлэхгүй.

7. Элсэлтийн шалгалтын босго оноо 70 байх ба онооны дарааллаар жагсааж, тухайн мэргэшлийн чиглэлийн хяналтын тоонд багтаан хамгийн өндөр оноо авсан эмнэлгийн мэргэжилтнийг элсүүлнэ.


Шалгалтын хуваарь:

Шалгалтын хуваарийг 2017 оны 9 дүгээр сарын 21-ны өдөр www.chd.mohs.mn цахим хаягийн ШАЛГАЛТ цэсээр дамжин шалгалтын хуваарь сонголтоор орж танилцана. Хуваарилагдсан танхимд тогтсон цагт хүрэлцэн ирсэн байна.


Элсэлтийн шалгалт:

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтыг 2017.09.23-нд, төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтыг 2017.09.25-27 нд зохион байгуулна. 

Та шалгалтад ирэхдээ дараах бичиг баримтыг ЭХ ХУВИАР НЬ бэлдэж ирнэ үү!

         ·       Иргэний үнэмлэх эсвэл лавлагаа

         ·       Сургууль төгссөн диплом /Гадаадын бусад улс оронд төгссөн бол орчуулгын хамт/

         ·       Шалгалтын төлбөр төлсөн баримт 

                       1. Шалгалтын төлбөр              10,000 төгрөг

                       2. Хүлээн авах банк                 Төрийн сан

                       3. Хүлээн авах байгууллага    Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

                       4. Зориулалт                             Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн дугаар/

                       5. Дансны дугаар                     100900020020

         ·       Цаасан шалгалтад ирэх бол балын харандаа /HB2/, баллуур авчирна.


Шалгалтын дүнг 2017.09.25 ны өдөр www.chd.mohs.mn цахим хуудсанд байршуулна.

 

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ТОХИОЛДОЛД

ДООРХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ: 

Үндсэн мэргэшлийн сургалтад  элсэгчийн бүрдүүлэх материал:  

         1.  Суралцахыг хүссэн өргөдөл

         2.  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

         3.  Анагаах ухаан, Уламжлалт анагаах ухаан, Нүүр амны чиглэлээр бакалаврын диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

         4.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна/

         5.  Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг. /нотариатаар баталгаажуулна/

         6.  Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол хийх гэрээ 3% /загварыг эндээс татаж авна уу/

 

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчийн бүрдүүлэх материал:

         1.  Суралцахыг хүссэн өргөдөл

         2.  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

         3.  Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль коллеж төгссөн диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

         4.  Үндсэн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар баталгаажуулна/ (сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй)

         5.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна/

         6.  Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг. /нотариатаар баталгаажуулна/

         7.  Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3% /загварыг эндээс татаж авна уу/

 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад элсэгчийн бүрдүүлэх материал:

         1.  Суралцахыг хүссэн өргөдөл

         2.  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

         3.  Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль коллеж төгссөн диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

         4.  Үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар/ (сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй)

         5.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна/

         6.  Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг. /нотариатаар баталгаажуулна/

         7. Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3% /загварыг эндээс татаж авна уу/

 

 

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСҮҮЛЭХ ЭЛСЭГЧИЙН ТОО

 

Суралцах мэргэшлийн чиглэл

 

Нийт элсэгдчийн тоо

Элсэгчдийн төлбөрийн хэлбэр

Сургалт эрхлэгч байгууллага

Улсын төсвийн санхүүжилтээр суралцах элсэгчдийн тоо

(Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын захиалгаар)

Бусад зардлаар суралцах элсэгчдийн тоо

 

/хувь, байгууллага, төсөл/

Нүүр ам судлалын их эмч мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

1.    

Нүүр амны мэс засал судлал

5

5

Суралцагч элсүүлэхгүй

АШУҮИС

2.    

Нүүр амны согог засал судлал

1

1

Суралцагч элсүүлэхгүй

АШУҮИС

Хүний их эмч мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

3.    

Анатомийн эмгэг судлал

10

6

4

ЭСҮТ

4.    

Арьс судлал

10

7

3

АӨСҮТ

5.    

Гэмтэл согог судлал

15

7

8

ГССҮТ

6.    

Дотрын анагаах судлал

75

31

44

УНТЭ, УХТЭ, УГТЭ

7.    

Дүрс оношилгоо судлал

30

11

19

УНТЭ, УХТЭ, УГТЭ, “Ачтан” эмнэлэг

8.    

Ерөнхий мэргэшил судлал

32

32

Суралцагч элсүүлэхгүй

АШУҮИС

9.    

Зоонозын өвчин судлал

13

3

10

ЗӨСҮТ

10.         

Мэдрэл судлал

20

9

11

УНТЭ, УГТЭ

11.         

Мэдээгүйжүүлэг судлал

20

11

9

УНТЭ, УГТЭ

12.         

Мэс засал судлал

29

13

16

УНТЭ, УХТЭ, УГТЭ

13.         

Нүд судлал

20

9

11

УНТЭ, УГТЭ, “Ач” АУИС

14.         

Өрхийн анагаах судлал

15

8

7

АШУҮИС

15.         

Сүрьеэ судлал

15

8

7

ХӨСҮТ

16.         

Сэтгэц судлал

10

5

5

СЭМҮТ

17.         

Хавдар судлал

15

5

10

ХСҮТ

18.         

Халдварт өвчин судлал

15

10

5

ХӨСҮТ

19.         

Хүүхэд судлал

35

35

Суралцагч элсүүлэхгүй

ЭХЭМҮТ

20.         

Чих хамар хоолой судлал

7

7

Суралцагч элсүүлэхгүй

УНТЭ, ЭМЖЖ эмнэлэг,

21.         

Эмнэлзүйн эмгэг судлал

10

4

6

УНТЭ, УГТЭ

22.         

Эрчимт эмчилгээ судлал

20

6

14

УНТЭ, УГТЭ

23.         

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

40

28

12

ЭХЭМҮТ, “ӨРГӨӨ” амаржих газар

24.         

Яаралтай тусламж судлал

14

14

Суралцагч элсүүлэхгүй

УНТЭ, УГТЭ

25.         

Сэргээн засал судлал

6

5

1

УГТЭ

Уламжлалт анагаахын хүний их эмч мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

26.         

Зүү эмчилгээ судлал

24

4

20

УАУТХ

27.         

Монголын уламжлалт анагаах судлал

8

2

6

УАУТХ

 


УНТЭ – Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг,

УХТЭ – Улсын хоёрдугаар төв

УГТЭ – Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг,

ХӨСҮТ – Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв ,

ХСҮТ – Хавдар судлалын үндэсний төв,

ЭСҮТ – Эмгэг судлалын үндэсний төв,

ГССҮТ – Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв.


 

 

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСҮҮЛЭХ ЭЛСЭГЧИЙН ТОО

 

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Элсэн суралцагчийн  мэргэшил

Элсүүлэх тоо

Нэг. Анатомийн эмгэг судлал

1.    

Эсийн эмгэг судлал

Анатомийн эмгэг судлал

10

Хоёр. Гэмтэл согог судлал

2.    

Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

Гэмтэл согог судлал

3

3.    

Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

Гэмтэл согог судлал

3

4.    

Нурууны мэс засал судлал

Гэмтэл согог судлал

Мэс засал судлал

3

5.    

Түлэнхий, хөлдөлт судлал

Гэмтэл согог судлал

Мэс засал судлал

Нөхөн сэргээх мэс заслаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн их эмч

Нүүр амны мэс засал судлал

4

6.    

Үе бүтээх, солих мэс засал судлал

Гэмтэл согог судлал

 

7.    

Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал

Гэмтэл согог судлал

Мэс засал судлал

1

8.    

Хүүхдийн гэмтэл согог судлал

Гэмтэл согог судлал

Хүүхдийн мэс засал судлал

3

Гурав. Дотрын анагаах судлал

9.    

Бөөр судлал

Дотор судлал

12

10.         

Дотоод шүүрэл судлал

Дотор судлал

2

11.         

Зүрх судлал

Дотор судлал

12

12.         

Настан судлал

 

Дотор судлал

Ерөнхий мэргэшил

Мэдрэл судлал

Өрхийн анагаах ухаан судлал

Сэргээн засал судлал

Сэтгэц судлал

5

13.         

Ревматологи

Дотор судлал

2

14.         

Уушиг судлал

Дотор судлал

8

15.         

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал       

Дотор судлал

12

16.         

Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал

Дотор судлал

Арьс судлал

Гэмтэл согог судлал

Ерөнхий мэргэшил судлал

Мэдрэл судлал

Мэдээгүйжүүлэг судлал

Мэс засал судлал

Нүд судлал

Өрхийн анагаах сухаан судлал

Сүрьеэ судлал

Сэтгэц судлал

Хавдар судлал

Халдварт өвчин судлал

Хүүхэд судлал

Чи хамар хоолой судлал

Эрчимт эмчилгээ судлал

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

Яаралтай тусламж судлал

3

17.         

Эмнэл зүйн хордлого судлал

15

18.         

Цус судлал

Дотор судлал

2

19.         

Эмнэлзүйн  хоол эмчилгээ судлал

Дотор судлал

15

Дөрөв. Дүрс оношилгоо судлал

20.         

Ангиограф/судасны дотуурх оношилгоо, эмчилгээ судлал

 

Дүрс оношилгоо судлал

Зүрх судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн

Яаралтай тусламж

16

21.         

Kомпьютер томограф/ соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

Дүрс оношилгоо судлал

8

Тав. Мэдрэл судал

22.         

Харвалт, тархины эмгэг судлал

Мэдрэл судлал

8

23.         

Хүүхдийн мэдрэл судлал

Мэдрэл судлал

Хүүхэд судлал

6

Зургаа. Мэдээгүйжүүлэг судлал

24.         

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

Мэдээгүйжүүлэг судлал

Хүүхэд судлал

6

Долоо. Мэс засал судлал

25.         

Бөөрний мэс засал судлал

Мэс засал судлал

2

26.         

Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал

Мэс засал судлал

3

27.         

Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал

Мэс засал судлал

2

28.         

Зүрх, судасны мэс засал судал

Мэс засал судлал

6

29.         

Мэдрэлийн мэс засал судлал

Мэс засал судлал

8

30.         

Толгой хүзүүний мэс засал судлал

Мэс засал судлал

Чих хамар хоолой судлал

Нүүр амны мэс заслаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч

Хүүхдийн нүүр амны мэс заслаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч

4

31.         

Хүүхдийн мэс засал судлал

Мэс засал судлал

6

32.         

Хэвлийн мэс засал судлал

Мэс засал судлал

2

33.         

Цээжний мэс засал судлал

Мэс засал судлал

2

34.         

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд

Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн

6

Найм. Нүд судлал

35.         

Хүүхдийн нүд судлал

Нүд судлал

2

Ес. Сэтгэц судлал

36.         

Донтолт судлал

Сэтгэц судлал

10

37.         

Хүүхэд, өсвөр үеийн сэтгэц судлал

Сэтгэц судлал

10

38.         

Шүүхийн сэтгэц судлал

Сэтгэц судлал

10

Арав. Хавдар судлал

39.         

Хавдрын туяа эмчилгээ

Хавдар судлал

5

40.         

Хавдрын хими эмчилгээ

Хавдар судлал

5

Арван нэг. Халдварт өвчин судлал

41.         

Бэлгийн замаар дамжих халдвар, хүний дархлал хомсдлын вирус/Дархлалын олдмол хомсдол судлал

Халдварт өвчин судлал

Арьс судлал

4

42.         

Талбарын тархвар судлал

Халдварт өвчин судлал

Бусад

НЭМ-ийн мэргэжилтэн

Биологич

Малын их эмч

7

43.         

Хүүхдийн халдварт өвчин судлал

Халдварт өвчин судлал

Хүүхэд судлал

2

Арван хоёр. Хүүхэд судлал

44.         

Нярай, перинатал судлал

Хүүхэд судлал

10

45.         

Өсвөр үе судлал

Хүүхэд судлал

Дотор судлал

Өрхийн анагаах ухаан судлал

3

46.         

Хүүхдийн бөөр судлал

Хүүхэд судлал

4

47.         

Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

Хүүхэд судлал

2

48.         

Хүүхдийн зүрх судлал

Хүүхэд судлал

4

49.         

Хүүхдийн мэдрэлийн хөгжлийн эмгэг судлал

Хүүхэд судлал

Хүүхдийн мэдрэл судлалаар төрөлжсөн мэргэшил

6

50.         

Хүүхдийн ревматалоги

Хүүхэд судлал

2

51.         

Хүүхдийн уушиг судлал

Хүүхэд судлал

3

52.         

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

Хүүхэд судлал

2

53.         

Хүүхдийн цус, хавдар судлал

Хүүхэд судлал

2

Арван гурав. Чих, хамар, хоолой судлал

54.         

Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал

Чих, хамар, хоолой судлал

2

Арван дөрөв. Эмнэлзүйн эмгэг судлал

55.         

Эмнэлзүйн бичил амь судлал

Эмнэл зүйн эмгэг судлал

Зоонозын өвчин судлал

15

56.         

Эмнэлзүйн дархлаа, харшил судлал

Эмнэлзүйн эмгэг судлал

Арьс судлал

Дотор судлал

Нүд судлал

Хүүхэд судлал

Чих, хамар, хоолой судлал

3

57.         

Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал

Эмнэлзүйн эмгэг судлал

Бусад чиглэлээр үндсэн мэргэшил

15

Арван тав. Эрчимт эмчилгээ судлал

58.         

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ  судлал

Эрчимт эмчилгээ судлал

Хүүхэд судлал

4

Арван зургаа. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

59.         

Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил

3

60.         

Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

5

61.         

Эх ураг судлал

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

16

Арван долоо. Яаралтай тусламж судлал

62.         

Хүүхдийн яаралтай тусламж судлал

Яаралтай тусламж судлал

Хүүхэд судлал

2

Арван найм. Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи

63.         

Анагаахын дархлаа, харшил судлал

Био-анагаахын мэргэжилтэн

2

64.         

Цус судлал

Био-анагаахын мэргэжилтэн

3

65.         

Эс судлал

Био-анагаахын мэргэжилтэн

2

Арван ес. Эм зүй

 

66.         

Эмнэлзүйн эм зүй

Эм зүйч

3

Хорь. Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

67.         

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал

Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

2

68.         

Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал

Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

2

Хорин нэг. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

69.         

Биостатистик, тархвар зүй

Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

15

70.         

Орчны эрүүл мэнд судлал

Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил

15

71.         

Хор судлал S(s)09180104

Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

15

 

 

СУВИЛАХУЙ, ДҮРС ОНОШИЛГОО БА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, СЭРГЭЭН  ЗАСЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД

ЭЛСҮҮЛЭХ ЭЛСЭГЧИЙН ТОО

 

Суралцах мэргэжлийн чиглэл

Элсэгчдийн төлбөрийн хэлбэр

Сургалт эрхлэгч байгууллага

Улсын төсвөөс

(төсвийн байгууллагын захиалгаар)

Бусад зардлаар /хувь, байгууллага, орон нутгийн, төсөл/

Нэг. Сувилахуй зүйч мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

1.    

Арьсны сувилахуй

3

7

АӨСҮТ

2.    

Гэмтэл согогийн сувилахуй 

9

1

ГССҮТ

3.    

Дархлаажуулалтын сувилахуй

33

2

ХӨСҮТ

4.    

Мэдрэлийн сувилахуй

12

3

УГТЭ

5.    

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй

13

2

УНТЭ, УГТЭ

6.    

Мэс заслын сувилахуй

20

20

УНТЭ, УГТЭ

7.    

Нүдний сувилахуй

1

4

УНТЭ

8.    

Нүүр амны сувилахуй

10

0

НШЭНТ

9.    

Нярайн сувилахуй

35

0

ЭХЭМҮТ

10.         

Өрхийн сувилахуй

4

26

АШУҮИС

11.         

Сэргээн засахын сувилахуй

18

2

УГТЭ

12.         

Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй судлал

13

2

СЭМҮТ

13.         

Халдварт өвчний сувилахуй

10

5

ХӨСҮТ

14.         

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

8

2

ХСҮТ

15.         

Хүүхдийн сувилахуй судлал

33

2

ЭХЭМҮТ

16.         

Цус, хавдрын сувилахуй судлал

4

1

ХСҮТ

17.         

Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 

7

3

УНТЭ

18.         

Эрчимт эмчилгээний сувилахуй судлал

23

2

УНТЭ, УГТЭ

19.         

Эх, хүүхдийн  сувилахуй

5

10

ЭХЭМҮТ

20.         

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

37

3

УНТЭ, УГТЭ

Хоёр. Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

21.         

Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй

11

4

УАУТХ

22.         

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын сувилахуй

3

2

УАУТХ

Гурав. Хөдөлгөөн засалч мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

23.         

Мэдрэлийн хөдөлгөөн засал судлал

3

2

УГТЭ

Дөрөв. Лабораторийн технологи мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

24.         

Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 

7

3

УНТЭ

25.         

Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 

16

4

УНТЭ

26.         

Серологи судлалын техникчийн сургалт

4

1

УНТЭ

27.         

Эд судлалын техникчийн сургалт 

2

3

ЭСҮТ

28.         

Эс судлалын техникчийн сургалт 

4

1

ЭСҮТ

Тав. Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл, хяналтын тоо

29.         

Компьютер томограф/рентген туяаны техникчийн сургалт

3

2

УНТЭ

30.         

Соронзон давтамжит дүрс оношилгооны техникчийн сургалт 

1

2

УНТЭ

Зургаа. Бусад

31.         

Ариутгагчийн сургалт

 

16

19

ХӨСҮТ

32.         

Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт

23

2

АШУҮИС

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

Утас: 9313-1767